Sme popredným dodávateľom zápaliek a plamenných výrobkov na tuzemských a zahraničných trhoch.

Spoločnosť dodáva produkty predovšetkým so značkou Solo a nadväzuje na viac ako 180 rokov histórie výroby a obchodu so zápalkami.

Firma Solo dodáva na trh iba a výhradne a ostatné výrobky,ktoré zodpovedajú všetkým zákonným predpisom a normám a sú pravidelne testované v príslušných skúšobniach.

PRODUKTY

Vyrábame produkty.